Ekonomide Tarım, Tarımda Drone

Bugünün gelişmiş ekonomileri sanayi devrimlerini başarmadan önce, bir tarım devrimi aşamasından geçmişlerdir. Başka bir deyişle, ekonomik kalkınmada tarım sektörü, diğer sektörlerin gelişmesinden önce kalkınmış ve ikinci ve üçüncü sektörlerin gelişmesinde, yardımcı olmuştur. Tarım sektöründe kaydedilen bu gelişme, toprak reformları ile başlamış ve önce ekstantif tarım, sonra modern ve makinalaşmış entansif tarım şeklinde, kendini göstermiştir.

Kalkınma Sürecinde Tarımın Yeri

Kalkınma, bir sermaye birikimi sürecidir. Ülke nüfusunun bir bölümünün sermaye birikimi işlerinde çalışabilmesi için, bunların cari tüketim gereksinimlerinin nüfusun geri kalan kısmı tarafından karşılanması gerekir.

Geri kalmış ülkelerde, tüketim mallarının en önemli bölümünü, gıda maddeleri oluşturduğundan tarım sektörünün, kalkınmada özel bir önemi ve rolü bulunmaktadır.

Gerçekten, insanlar ancak tüketmek zorunda oldukları gıda maddeleri, başkaları tarafından üretildiği ölçüde, yatırım işlerinde çalışabilirler.

Bu olanak da tarım sektöründe, adam başına verimin arttırılması ile sağlanabilir.

Örneğin, tarım sektöründe çalışan bir kişi, üretimi ile kendisinden başka, bir kişiyi daha besleyecek kadar üretim yapabiliyorsa, o ülkede nüfusun yarısı tarım dışı sektörlerde ve bu arada yatırım işlerinde çalışabilecek demektir.

Dolayısıyla, sermaye birikiminin en önemli kaynağının, tarımsal ve verim artışı daha doğrusu bunun sağladığı tarımsal artık olduğu söylenebilir.

Tarımda verimliliğin arttırılması

Günümüz tarımında, verimliliğin arttırılmasındaki en büyük etken teknolojidir. Teknolojinin birçok alanından faydalanarak tarımda verimliliği arttırmak mümkündür. Bu alanlardan birisi de son zamanlarda hızla gelişen ve yaygınlaşan drone(IHA-insansız hava aracı) endüstrisidir.

Drone ve Tarım

Çiftçiler nesiller boyu mahsüllerin verimsizlik veya hastalık belirtileri için tarlalarını yürüyerek el ile kontrol ettiler. Bu geleneksel emekle gerçekleştirilen yöntem yoğun zaman alır ve ürün kanopileri kalınlaştığında zor olabilir. Zirai Drone kullanımıyla bu işlemler oldukça kolaylaşacaktır.

Drone teknolojisinden yararlanan çiftçiler, bitkilerini geniş alanlarda değerlendirebiliyorlar ve aynı anda bitkileri ve zamanı daha iyi yönetmelerine yardımcı olan bitki haritaları oluşturabiliyorlar.

Drone teknolojisinden yararlanan çiftçiler, bitkilerini geniş alanlarda değerlendirebiliyorlar ve aynı anda bitkileri ve zamanı daha iyi yönetmelerine yardımcı olan bitki haritaları oluşturabiliyorlar.

Drone sayesinde, ağaçlardaki meyve sayısından, her bir meyvenin kalite denetimine kadar bir çok veri kısa süre içerisinde toplanıp, çiftçiler için değerlendirilebilir bir forma dönüştürülebiliyor.

Drone kullanılarak sulama, ilaçlama ve zararlı sinek ve böceklerden kurtulma işlemleri kolayklıkla gerçekleştirilebiliyor.

Ürünleri haritalamak veya incelemek için drone kullanma süreci oldukça basittir. Birçok yeni tarımsal uçak modeli, kullanıcının kapsayacağı alanın etrafında çizilmesini sağlayan uçuş planlama yazılımı ile donatılmıştır. Ardından, yazılım otomatikleştirilmiş bir uçuş hattı yapar ve bazı durumlarda kamera çekimlerini hazırlar. Drone uçarken, otomatik olarak yerleşik kameralar ve dahili kamera kullanarak fotoğraf çeker ve her çekimi ne zaman alacağını belirlemek için GPS kullanır. Fakat drone bu otomatik özelliklere sahip değilse, bir kişi drone’u uçurmak zorundadır, bir diğeri ise çekilen fotoğrafların takibini yapmalıdır.

Tarımsal dronlar son 3-5 yılda tarım ve ekim konusunda birçok çiftçinin ve diğer tarım işletmelerinin işlerini yürütme biçimini tamamen değiştiriyor, işletmenin büyüklüğü veya küçüklüğü baz alınmıyor. Bu dronlar, fırtına hasarını kontrol etme, ürünün fizyolojik gelişimini izlemede çok kolaylık sağlıyor. Bununla da kalmıyor, internette yer alan bazı tanıtım videolarını izlerseniz tarla içerisinde hastalık ve zararlıyı tespit ederek bitki koruma ürününü sadece o kısma uyguladıklarını görürsünüz. Tabii bunun için ön uçuş ile izleme yapmalı, zararlının veya hastalığın türünü tespit ederek dronda yer alan ilaç deposuna uygun ilacın konulması ve yazılımsal olarak işaretlenmelidir. Özellikle engebeli araziler için çok kullanışlı, ayrıca arazinin tamamına ilaç uygulanmadığı için lokal kullanımın bize sağladığı maliyet düşüşünün yanında doğal dengeyi koruması önemli gelişmelerden biridir.

Bir cevap yazın