Yöneticilik ve Liderlik

İlk bakışta iki kavram aynı olguyu ifade ettiği düşünülse de aslında bu iki kavram birbirinden tamamen farklıdır. Öncelikle liderlik, kişilerin ve ya  grupların belirli hedefler doğrultusunda düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebilmektir. Yani lider bir nevi yol gösterici hükmündedir. Yöneticiliğe gelecek olursak; yöneticilik, diğer birey ve  ya bireyler tarafından bir kişiye verilen yetkiler çerçevesinde oluşur. Bu yetkiler yöneticinin hedefe ulaşma yolunda optimum çevre koşullarını sağlamasına, süreçleri denetlemesine ve fiziki kaynaklar ile insan kaynaklarını maksimum verim alınacak doğrultuda bir araya getirmesine olanak sağlar.

Liderliğe tarihten bir örnek vererek daha yakından inceleyelim; Tarihin en önemli olaylarından biri olan kimler göçünü başlatan Avrupa Hun devleti hükümdarı Atilla’nın herkesin kendisinden korktuğu, gücünü davranışlarıyla etrafındakilere hissettirdiği, savaş esnasında bile kontrollü davranabildiği bilinmektedir. Kendisine sadık olanlara çok keremkar davranan, hükümdar olmasına rağmen askerleriyle aynı kıyafeti giyecek kadar alçakgönüllü kişiliğinden dolayı halk arasından gücü artmıştır. Bu durum devletin bekası açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.Bu örnekten anlıyoruz ki; liderliğin kaynağı kişinin karakteridir. Yöneticiliğin kaynağı ise, liderliğin aksine, konumun getirmiş olduğu yaptırım yetkileri ve mevzuattır.

İşletmelerde 5 farklı yönetici tipi vardır:

  1. Otokratik Yönetici
  2. Koruyucu Yönetici
  3. Birlikçi Yönetici
  4. Destekçi Yönetici
  5. Başıboş Yönetici

Liderlik Tipleri

  1. Karizmatik Lider 
  2. Demokratik Lider
  3. Otoriter Lider

Davranış şekillerine göre iki çeşit lider vardır:

A. Göreve Önem Veren Lider 

B. Kişilere Önem Veren Lider

Bir cevap yazın