Endüstri Mühendisliği Dersleri ve İçerikleri

Yeni bir dönemin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Kimimiz üniversiteye yeni başlayacak, kimimiz ise hazırlığı bitirdi, merakla beklediği bölümüne başlayacak.

Bu dönemde ise akla en çok gelen sorulardan birisi bölümümüz nedir, nasıldır? Diğeri ise “Hangi dersleri göreceğiz ve bu derslerde neler yapacağız?”. Endüstri Mühendisliğinin ne yaptığını ayrıntılı bir şekilde önceki yazımda anlatmıştım şimdi ise dersleri ve içeriklerini anlatmaya çalışacağım.

Tabi dersler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor ama ana hatlarıyla tüm üniversitelerde 1. dönemde bulunma ihtimali en yüksek olan derslerden bahsedeceğim. Diğer dönemleri ise isteyen olursa yeni bir yazı olarak paylaşabilrim.(yorumda belirtebilirsin)

  1. Matematik1
  2. Genel Fizik1
  3. Genel Kimya1
  4. Teknik resim1
  5. Endüstri Mühendisliğine Giriş
  6. İngilizce
  7. Kimya Laboratuvarı
  8. Fizik Laboratuvarı
  9. Türk Dili

Derslerin İçerikleri

1. Matematik 1

Fonksiyon tanımı ve bazı özel fonksiyonlar, Limit ve süreklilik, Türev, türev uygulamaları, belirsiz integral, integral alma yöntemleri, belirli integral ve uygulamaları.

Lisenin son zamanlarında gördüğümüz Limit, Türev ve İntegralin aynısı belki biraz daha kompleks bir şekilde işleniyor. Yani çoğunluğu daha önce gördüğümüz konular oluşturuyor.

2. Genel Fizik 1

Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler ve üç boyutta analizi, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma hareketi ve Açısal Momentum, Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi.

Burada da yine lise son sınıf konuları var. Fakat bu yazıyı yazabilmek için konuştuğum bir arkadaşımdan bu dersin biraz zor olduğunu öğrendim.

3. Genel Kimya 1

Madde ve özellikleri, Atom ve atomun yapısı, Periyodik tablo, Kimyasal Reaksiyonlar, Sıvılar, Katılar, Gazlar, Sıvı Çözeltiler Denge, Asitler ve Bazlar.

Genel olarak tüm mühendisliklerin aldığı bir derstir ve çok zor olmadığını duydum.

4. Teknik Resim

Mühendislikte teknik resmin önemi, Standart kavramı, Ölçek çeşitleri, Geometrik çizimler, Krokiler ve kroki çizim yöntemleri, İzdüşüm, çeşitleri, metotları, Cisimlerin görünüşleri ve görünüş çeşitleri Perspektif çizim yöntemleri, Ölçü verme-ölçülendirme, Yüzey pürüzlülüğü Boyut ve geometrik toleransların esasları.

Bazı üniversitelerde ikinci dönemde olabiliyor. Bir arkadaşımın yorumu “Daha çok makine mühendislerini ilgilendiren bir ders, adım adım makine parçaları çizmeyi öğreniyorsun. Bazı üniversitelerde elle çizildiği gibi autocad üzerinden çizenler de var.” şeklindeydi.

5. Endüstri Mühendisliğine Giriş

Sistem tanımı ve işletme tanımı, Servis Sistemi ve Üretim Sistemi tanımı, Planlama, Organizasyon, Kontrol tanımı, Endüstri Mühendisliği Tanımı ve fonksiyonlarının bilinmesi, İşletme fonksiyonlarının belirlenmesi, Yönetim Fonksiyonlarının belirlenmesi, Araştırma-Geliştirme ve Yenilik tanımları, İnsan kaynakları kavramları, Finans Mühendisliği kavramları, Pazarlama ve satış kavramları, Ekoloji ile ilgili kavramlar,  Verimlilik ile ilgili genel kavramlar, Ücret ile ilgili genel kavramlar, Strateji ile ilgili kavramlar.

6. Bilgi Teknolojileri

Bir iki tane farklı okulun sitesine baktım araştırmak için böyle bir ders görmedim ama ESGÜ’de olan bir arkadaşım böyle bir ders olduğunu ve Word, Excel, Power Point gibi uygulamaları öğrendiklerini söyledi.

7. ve 8. Laboratuvar Dersleri

Deney yapılıyor ve deneyler hakkında rapor yazılıyor.

9. Türk Dili

Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.

10. İngilizce

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. (English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral production and writing skills in order to help students follow occupational English courses in next years and prepare them for learning English further after university and in professional life.)

Bazı dersler bazı üniversitelerde ikinci dönem veriliyor olabilir, ben genel hatlarıyla yazmaya çalıştım. Eksiklikleri ve düşüncelerinizi yorumda bahsedebilirsiniz.

Bir cevap yazın