8D Metodu ile Problem Çözme

İnsanoğlu sabırsızdır, acelecidir. Bir işi anında sonuca oluşturmak ister, bir problemle karşılaştığı vakit ya görmezden gelir veya alelade bir çözümle geçiştirir. Yoluna devam etmeye çalışır. Bunu şirketler, fabrikalar yani tüm sistemler bazında ele aldığımızda yine aynı durum söz konusu olur. Sistemdeki sorun bir şekilde kapatılır ve sonuca yönelmeye çalışır. Halbuki problemin temeline inip, çözüm üretmeyip, geçici önlemler alarak yola devam etmeye çalışma ileride daha büyük problemlerle karşılaşmamıza sebep olur. Bu da sistemi zaman ve bütçe anlamında sıkıntıya sokar. Tam olarak bu noktada ise devreye Amerika Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı tarafından ortaya atılan daha sonra Ford tarafından uygulanıp, yaygınlaştırılan bir terim karşımıza çıkıyor; 8D Metodu.

8D Metodu Nedir?

8D metodunun temel mantığı problemin kaynağının bir ekip tarafından bulunup ona yönelik önlemler alınıp, yönetimin hatalı kararlar vermesinin önlenilmesi üzerinedir.

8 aşamadan oluşan 8D metodu, problemleri 8 adımda ele almamızı sağlar;

 • 1D: Takım Oluşumu
 • 2D: Problemin Tanımı
 • 3D: Geçici Önleme Faaliyetleri
 • 4D: Kök Nedeni Tanımlama
 • 5D: Kalıcı Düzeltici Faaliyetlerin Geliştirilmesi
 • 6D: Kalıcı Düzeltici Faaliyetlerin Uygulanması
 • 7D: Yinelemeleri Önleme
 • 8D: Takımın Tebrik Edilmesi

8D dışında da bir çok problem çözme tekniği vardır. Bu yüzden öncelikle sistemimizdeki problemi iyice irdeleyip, çeşitli sorular sorarak hangi teknikle çözeceğimize karar vermeliyiz. 8D metoduna uygun olduğuna karar verirsek devam edebiliriz yoksa diğer metotları ele alırız.

1D: Takım Oluşumu

Bu metodun ilk ve en önemli adımlarından biridir. Problemle ilişkili olan çeşitli birimlerden birbiriyle iletişimi kuvvetli olan, yüksek verimi alabileceğimiz mühendislerden oluşan 4-8 kişilik bir takım oluşturulur.

2D: Problemi Tanımlama

Problem oldukça net ve açık bir şekilde raporlanmalıdır. Çeşitli sayısal verilerle rapor ayrıntılandırılmalıdır.

Problem nerede ve ne zaman oluştu? Problemden etkilenen bir şey var mı? Varsa neler? Problem hatta ve müşteride ne gibi sorunlara yol açtı? gibi soruların cevabı raporumuzda bulunmalıdır.

3D: Geçici Önleme Faaliyetleri Oluşturma

Geçici önleme faaliyetlerinde ulaşılması gereken hedef, problemden etkilenmiş olan müşterinin veya işlemin mevcut problemden tekrar etkilenmemesi için geçici olarak önlemektir. Bu genellikle kontrol noktaları oluşturularak yapılmaktadır. Kalite alarmları, kısa denetimler vb. geçişi önleme faaliyetlerine örneklerdir.

4D: Kök Nedeni Tanımlayalım

Bu adım 8D metodunun temel mantığının yattığı adımdır. Probleme sebep olan kök sorunu bulup, ondan tamamen kurtulmalıyız. Kök sorunu bulduğumuzdan emin olmalıyız. Kök sorun sandığımız sorun sadece bir belirti olma ihtimali yüksektir. O yüzden bulduğumuz kök sorunu çeşitli sorularla sorgulamalıyız.

Kalite araçları kök sebebi bulmamızda etkili olmaktadır;

 • Pareto
 • 5 Neden
 • İstatistiksel Analizler
 • Akış şemaları
 • Balık Kılçığı

5D: Kalıcı Düzeltici Faaliyetleri Geliştirme

Kök sorun bulunduktan sonra ne gibi düzeltici faaliyetler uygulanacağı az çok ortaya çıkar. Yani 4D’yi net bir şekilde uyguladıysak uygulamamız gereken faaliyetler ortaya çıkmak zorundadır. Aksi takdirde bir önceki adıma geri dönülür. Karşımıza birden fazla düzeltici faaliyet çıkabilir. Bu durumda ise pratik, uygun maliyetli, mümkün ve sağlam olan faaliyet seçilir veya bu faaliyetler birleştirilerek uygulanır.

6D: Kalıcı Düzeltici Faaliyetleri Uygulama

Bu adımda kök sebep bulup kalıcı düzeltici faaliyetler geliştirildikten sonra “eylem planı” oluşturulmaktadır. Bir aksiyonu kimin, ne zaman, nerede yapılacağı bulunmaktadır.

7D: Yinelemeleri Önleme

Kök sorunu bulmak ve uygun kalıcı faaliyetleri uygulamak tam anlamıyla yeterli değildir. Bu problemle tekrar karşılaşmamak adında prosedürler ve talimatlar yenilenir ve gerekirse operatörlere eğitim verilir

8D: Takımı Tebrik Etme

Bir takım, çalışması bittikten sonra başarısı hakkında bilgilendirilmeli ve tebrik edilmelidir. Bu moral ve motivasyonun yükselmesini ve işe olan isteğin artmasını sağlar. Aynı zamanda bir sonraki proje için verimliliği arttırır.

Bir cevap yazın